Algemene voorwaarden

Entiteit

House of Karts Utrecht, The Team Building, Real Axe Throwing, Virtual Escape Room en Select Adventure zijn merken van House of Karts Utrecht B.V., statutair gevestigd in Utrecht. Hieronder wordt er gesproken over The Team Building, maar het beleid geldt voor alle bovengenoemde entiteiten. House of Karts is een merk van House of Karts B.V.. Voor boekingen bij de vestiging in Utrecht gelden ook onderstaande voorwaarden.

Ons AVG beleid lees je onderaan.

 Reserveringen

Alle reserveringen worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.theteambuilding.nl en/of www.houseofkarts.nl. Eventuele telefonische opdrachten tot reservering worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

Betaling

Ons streven is dat alle reserveringen 48 uur voor aanvang zijn betaald.

 • Betaling via iDEAL heeft onze voorkeur, dit kan direct bij het maken van een online boeking.
 • Wil je een tijdstip vastleggen maar heb je geen identifier bij de hand? Geef het ons door. Wij kunnen je ook later een iDeal-link toesturen.
 • Ook is het mogelijk ter plaatse betalen met PIN. In verband met veiligheid nemen wij geen contant geld aan. Het PIN-apparaat accepteert ook creditcards.
 • Zakelijke klanten kunnen op factuur betalen, hiervoor rekenen wij €15,- aan administratiekosten. Bij strikt online activiteiten (zoals Expeditie Bertken) rekenen we geen administratiekosten. De standaard betaaltermijn is 14 dagen en kan alleen in voorafgaand overleg worden verlengd. Indien facturen te laat worden betaald wordt er een boete van €35,- opgelegd.
 • Ook je consumpties kun je met PIN betalen. In verband met veiligheid nemen wij geen contant geld aan.

 

Op tijd komen

Zorg dat je samen met het gehele team op tijd aanwezig bent. Je bent eerder ook welkom. Jullie begeleider is in elk geval een kwartier voor aanvangstijd aanwezig.

Mocht je te laat (dreigen te) komen bel ons dan direct. Indien ons schema het toelaat kunnen we bij spellen van een uur in sommige gevallen tot een kwartier na aanvangstijd nog jullie het volledige speeltijd aanbieden. Hierna zullen we soms helaas je totale speeltijd moeten inkorten. Zijn jullie meer dan een half uur te laat dan vervalt jullie recht op het spel en vindt er geen restitutie plaats. Bij House of Karts zal de heat worden gestart op de geboekte tijd, ook zonder jullie. Indien er nog niet is betaald ontvangen jullie van ons een factuur voor het volledige bedrag.

Zijn er onvoorziene omstandigheden, bel ons altijd even zodra dit mogelijk is.

Groepsgrootte

Per groep worden niet meer dan het maximaal aantal personen toegelaten tot de activiteit.

De maximale bezetting per activiteit is als volgt,

 • The Diamond Heist Regular 3 tot 8 personen. Ideaal 4 tot 6 spelers
 • The Diamond Heist Battle 9 tot 16 personen. Ideaal 9 tot 12 spelers
 • De Verzetsgroep 2 tot 8 personen. Ideaal 3 tot 5 spelers
 • The Floor is Lava 8 tot 15 kinderen. Elk aantal is leuk!
 • Real Axe Throwing 2 tot 36 personen op 6 banen. Ideaal 4 to 5 per baan
 • Karten 2 tot 15 personen per heat. Elk aantal is leuk!

Je bent altijd vrij om met het minimale aantal deelnemers te komen spelen, alleen geldt voor sommige activiteiten een hogere minimumprijs.

In verband met de Corona-pandemie kan het voorkomen dat wij kleinere maximumaantallen aanhouden per activiteit, afhankelijk van het dan geldende landelijk beleid.

Leeftijden spelers

We hanteren minimumleeftijden om de veiligheid van de deelnemers en de activiteiten te waarborgen. Dit zijn geen adviesleeftijden en indien er twijfel is kunnen we om een identificatiedocument vragen. Voor alle deelnemers geldt dat deelname te allen tijde op eigen risico is. Wij hanteren de volgende minimumleeftijden:

 • The Diamond Heist vanaf 18 jaar, vanaf 12 in gezinsverband
 • De Verzetsgroep vanaf 18 jaar, vanaf 8 jaar in gezinsverband
 • The Floor is Lava kids vanaf 8 jaar met begeleiding
 • Real Axe Throwing vanaf 18 jaar
 • House of Karts vanaf 14 jaar, met minimaal 50% >18 jaar

Ook bij kinderen als deelnemers, worden zij als volledig geteld en gelden dezelfde maximale aantallen spelers zoals beschreven onder groepsgrootte. Er geldt te allen tijden dat minderjarigen begeleid dienen te worden bij een bezoek aan ons door minimaal een volwassene. In de escaperoom moet er altijd minimaal een meerderjarige speler zijn.

Voorbereiding

Mobiele telefoons en camera’s zijn bij onze activiteiten The Floor is Lava, Real Axe Throwing en House of Karts wel toegestaan.

In onze andere kamers en spellen zijn telefoons en camera’s niet toegestaan. Ook vragen we je om horloges en andere spionnen-spullen in de kluisjes achter te laten;. Alles wat je nodig hebt is aanwezig. Hoewel… (lees)brillen liggen er niet, dus neem die zo nodig zelf mee.

Veiligheid

De kelder is slechts 2.20 hoog en er lopen her en der buizen, pas op je hoofd.

Je komt in een escaperoom in een niet-alledaagse situatie terecht. Ga daarom geconcentreerd te werk, let op waar je loopt, stoot je hoofd niet, en zorg dat je teamleden dit ook begrijpen.

Mocht je in paniek raken of op een andere wijze het niet langer prettig vinden om in de escape rooms te blijven dat ben je vrij om naar buiten te lopen. In al onze kamers zitten noodknoppen dan wel zit er geen slot op de deur. Het spel gaat gewoon verder en een van de Game Masters zal je buiten de deur opvangen.

Bij House of Karts en Real Axe Throwing krijg je ter plekke een veiligheidsinstructie en ben je geacht een waiver te tekenen. Wij hebben er verder alles aan gedaan om de omgeving en de activiteit veilig te maken. Volg de aanwijzingen van ons personeel altijd op.

Ons pand kent twee belangrijke vluchtroutes, een via het talud vanuit de kelder en eentje via de hoofdingang op de begane grond. Beide routes zijn aangegeven met noodverlichting. Er hangen bij ons ontruimingsplannen op diverse plekken, zorg dat je op de hoogte bent van je vluchtroute.

Toegankelijkheid escaperooms en -spellen

Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen we op verzoek een extra stoel in de escaperooms plaatsen. Om het hele spel mee te maken is het handig om een beetje lenig te zijn. Je kunt in elk geval een groot deel van het spel meemaken, en je teamgenoten kunnen jou op de hoogte houden van wat zij vinden en oplossen.

Ook voor zwangeren kan er een stoel worden geplaatst op verzoek en bij alle spellen is het –zonder tijdstraf o.i.d.- mogelijk om naar buiten te lopen in geval van nood, dus ook voor een noodzakelijk toiletbezoek.

Personen met een rolstoel zijn van harte welkom in onze escaperooms, maar hebben wel een paar extra uitdagingen te overwinnen. Je team, en anders onze GameMaster, kan wellicht bijspringen. Allereerst is er binnen een trap naar de kelder waar onze escaperooms zijn gesitueerd. Je kan dit vermijden door buitenom gaan, dan moet je voorzichtig een talud afrijden. We hebben toiletten van normale afmeting, dus niet extra breed. Dan de escaperooms zelf, die misschien wel kruip-door-sluip-door zijn. Zonder al te veel te willen verklappen: De Verzetsgroep en Case 0048 zijn niet echt geschikt. The Diamond Heist is geschikt voor (reis)rolstoelen tot 74 cm breed.

Toegankelijkheid overige activiteiten

The Floor is Lava is een fysieke activiteit. Je moet comfortabel een uur kunnen staan en kleine sprongetjes kunnen maken.

Real Axe Throwing is niet bereikbaar voor mensen die minder ter been zijn en in een rolstoel zitten, omdat de activiteit alleen bereikbaar is via een trap. De activiteit zelf vereist coördinatie, kracht en balans. Indien de deelnemer dit kan garanderen zien wij geen belemmeringen om mee te doen aan de activiteit.

House of Karts is toegankelijk voor mensen met een beperking die wel zelfstandig kunnen zitten en beide armen kunnen gebruiken, de kart wordt namelijk volledig bediend vanaf het stuur. Mensen die lijden aan aandoeningen en / of medicatie gebruiken die hun reactievermogen beïnvloeden of in een extra risicogroep, zoals hartpatiënten, vallen mogen ook niet deelnemen. Ook zwangeren zijn uitgesloten van deelname voor hun eigen veiligheid.

Parkeren

Parkeren kan in de parkeergarages van de Jaarbeurs. We zijn hier tegenover gevestigd. Het parkeerterrein bij ons is zeer beperkt.

Geheimhouding

Alles wat er in de escaperooms gebeurd is geheim. Om deze reden is het meenemen van opnameapparatuur en het maken van beeldmateriaal ten strengste verboden. Ook achteraf vloggen, bloggen of anderzijds publiceren over de inhoud in de kamer is verboden, tenzij daar vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend. Bij overtreding een van deze voorwaarde kan meteen een boete van €5000,- worden opgelegd. Elke dag dat de overtreding na aanschrijven voortduurt hanteren wij een dwangsom van €250,- per dag.

Consumpties

Wij hebben een horecavergunning en je kan bij ons aan de bar allerlei (speciaal)biertjes van het Utrechtse biologische merk De Leckere nuttigen. Deze worden alleen verkocht aan onze eigen gasten die minimaal 18 jaar zijn. Zoals gebruikelijk in de horeca kunnen we je vragen om je ID te tonen bij bestellingen met alcohol. De drankjes mogen slechts worden genuttigd in de op de vergunning aangewezen gebieden: De Bar / Lounge en de Bijlwerphal / Utrechts Gras. Er mag onder geen beding glaswerk en / of drank naar buiten.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of drank op ons terrein te nuttigen. De enige uitzondering hierop is een (verjaardags)taart, wanneer dit vooraf is afgesproken en er schotelgeld wordt betaald.

Tijdens de activiteit is drugs‐ en/of alcoholgebruik verboden. Na gebruik kunnen wij de veiligheid van de spelers en het spel helaas niet meer garanderen. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van The Team Building twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

Aansprakelijkheid

Jij en je team betreden ons pand en de activiteiten geheel op eigen risico. Voor waardevolle spullen zijn kluisjes voorhanden, bij het spelen van een escaperoom en escapespel is het verboden om je telefoon of horloge mee het spel in te nemen.

The Team Building aanvaardt geen aansprakelijkheid voortkomend uit geleden schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of diefstal. The Team Building is desondanks verzekerd voor aansprakelijkheid, en een eventuele vergoeding is gemaximeerd op het door de verzekering uit te keren bedrag.

Indien jij of een teamlid onze zorgvuldig gebouwde activiteit vernielt, dan houdt het spel op, en zijn we gerechtigd de schade te verhalen.

Indien je per ongeluk iets meeneemt na het spel gaan we ervan uit dat je dit snel aan ons doorgeeft en het item weer terugbrengt. Wees je ervan bewust dat ook kleine items cruciaal zijn en soms de activiteit van de teams na je in het geding komt als het niet snel terugkomt.

Groepsgrootte aanpassen

De ervaring leert dat bij grotere groepen, met name bedrijfsuitjes, het aantal deelnemers op het laatste moment soms lager uitvalt dan verwacht. Voor de escaperooms is dat niet zo erg, hoewel de Game Masters soms op het laatste moment de kamers moeten aanpassen aan de groepsgrootte. Indien er na aanpassing van de groepsgrootte een vooraf gereserveerde activiteit / kamer in zijn geheel wegvalt, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Hierbij zal conform het onderstaande annuleringsbeleid worden gehandeld.

Annuleringsbeleid

Het annuleren van alle activiteiten van The Team Building is mogelijk, mits zij tijdig met The Team Building worden gecommuniceerd. Het communiceren van een annulering dient telefonisch te geschieden op 030 290 1738 en is pas definitief indien deze annulering daarna door ons per e-mail is bevestigd.

Voor het annuleren gelden andere voorwaarden voor particulieren danwel bedrijven waarbij ook de omvang van de groep een verschil kan maken.

Deze zijn als volgt;

Bij boekingen voor particuliere groepen tot en met 25 personen is het tot aankomst mogelijk om het aantal personen voor de activiteit kosteloos aan te passen. Echter, hierbij geldt dat men niet onder het minimum aantal personen per activiteit kan komen zonder dat hier kosten aan zijn verbonden. In dat geval dient de minimumprijs te worden betaald. Voorts is annulering bij deze groepen kosteloos, mits dit minimaal 48 uur van tevoren via het bovenstaande e-mailadres is gecommuniceerd. Tot 24 uur van tevoren kan annulering met 50% restitutie van het totaalbedrag plaatsvinden. Daarna is annulering met restitutie niet meer mogelijk.

Bij boekingen voor particuliere groepen van 26 tot 50 personen geldt dat tot 24 uur voor aanvang van de boeking het aantal personen kosteloos kan worden aangepast. Hierbij geldt dat het aantal personen niet onder het minimum aantal personen per activiteit kan komen. Tot 96 uur van te voren kan de boeking kosteloos worden geannuleerd. Bij een annulering van 48 uur van te voren vindt een restitutie van 50% van de kosten plaats en dient de rest van de prijs te worden voldaan.

Bij boekingen voor particuliere groepen van meer dan 50 personen geldt dat tot 48 uur voor aanvang van de boeking het aantal personen kosteloos kan worden aangepast. Echter, hierbij geldt dat men niet onder het minimum aantal personen per activiteit kan komen zonder dat hier kosten aan zijn verbonden. Bij annulering van minstens een week voorafgaand aan de boeking zal deze annulering kosteloos zijn. Bij een annulering tot 96 uur van tevoren vindt een restitutie van 50% plaats en dient de rest van de kosten te worden volbracht. Bij een annulering tot 48 uur van tevoren vindt een restitutie van 25% plaats en dient de rest van de kosten te worden volbracht. Bij een annulering van minder dan 48 uur van tevoren vindt geen restitutie plaats en dient de volledige prijs te worden volbracht.

Bij zakelijke boekingen die via offerte geschieden zoals bijvoorbeeld borrels, lunches, diners en het reserveren van vergaderzalen is het mogelijk om tot en met 72 uur van tevoren kosteloos het aantal deelnemers aan te passen. Echter, hierbij geldt dat men niet onder het minimum aantal personen per activiteit kan komen zonder dat hier kosten aan zijn verbonden. Tot en met 48 uur van tevoren zal 50 % restitutie plaatsvinden. Binnen 48 uur tot aan de boeking vindt geen restitutie meer plaats indien het aantal deelnemers wordt aangepast.

Bij zakelijke boekingen die via offerte geschieden zoals bijvoorbeeld borrels, lunches, diners en het reserveren van vergaderzalen geldt dat bij een annulering van meer dan twee weken van te voren volledige restitutie plaatsvindt. Bij een annulering van 1 week van tevoren vindt 75 % restitutie plaats. Tot en met 96 uur van tevoren zal 50 % restitutie plaatsvinden en tot en met 48 uur van tevoren zal er 25 % restitutie plaatsvinden. Korter van tevoren zal er geen restitutie meer plaatsvinden.

Voor onze online spellen gelden alternatieve annuleringsregelingen, bekijk deze in het document Aanvullende voorwaarden online escape room.

In geval van bijzondere omstandigheden kunnen er uitzonderingen worden gemaakt op het bovenstaande beleid. Echter, wij behouden ons het recht voor om te allen tijde het bovenstaande annuleringsbeleid te hanteren.

Huisregels

Bij binnenkomst van het pand hangen er een aantal huisregels. Jij en de rest van de bezoekers zijn te allen tijde verplicht om deze op te volgen. Wij behouden ons altijd het recht om jullie activiteit vroegtijdig te beëindigen en jullie te verzoeken het pand te verlaten indien deze regels niet worden opgevolgd.

Corona

Tijdens de Corona-periode, ingaande op 16 maart en lopende tot een nog nader te bepalen datum in de toekomst, gelden er aanvullende voorwaarden voor je bezoek. Je kan deze inzien op www.theteambuilding.nl/corona en bent verplicht deze door te lezen en te accorderen tijdens het maken van een boeking.

Bedoeld voor plezier

Met behulp van bovenstaande voorwaarden willen we jou en je team een optimale ervaring laten beleven in ons activiteitencentrum. We wensen je nu alvast veel voorpret!

Administratie

House of Karts Utrecht B.V.
IBAN: NL58 RABO 0358 6180 02
KvK: 80269133
BTW: NL861610829B01

Bezoekadres
The Team Building

Admiraal Helfrichlaan 6

3527KV Utrecht

Contactgegevens
Tel. 030 290 1738
boekingen@theteambuilding.nl

 

Versie 2.5 van 25 februari 2022