Aanvullende Voorwaarden online escape room

 

  1. Aanvullende voorwaarden online escape room

 

1.1 De aanvullende voorwaarden online escape room zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen leverancier en afnemer die een online product afneemt.

 

1.2 De algemene voorwaarden van The Team Building zijn tevens van toepassing. Indien de aanvullende voorwaarden de algemene voorwaarden tegenspreken dan prevaleert deze overeenkomst.

 

  1. Definities

 

2.1. Leverancier: The Team Building, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64448436.

 

2.2. Afnemer: De partij die producten koopt van de leverancier.

 

2.3. Producten: De toegang tot en de begeleiding van het spel ‘Online Expeditie’ door The Team Building.

 

2.4. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van de levering van een of meer producten van de leverancier aan de afnemer.

 

2.5. Deelnemers: De feitelijke personen die de producten van afnemer zullen gebruiken.

 

  1. Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1. De groepsgroottes voor de producten die leverancier aanbiedt zijn minimaal 4 personen en maximaal 8 personen. Hierbij geldt een minimale afname van 10 personen.

3.2 Er geldt een maximum qua capaciteit van 200 deelnemers per tijdsslot. Hiervan kan in sommige gevallen in overleg en tegen meerprijs worden afgeweken.

 

  1. Kosten en betaling

 

4.1. De kosten bedragen €19,00-, per product exclusief BTW. Één product is nodig om één deelnemer volledig aan het spel te laten deelnemen.

 

4.2. Betaling dient door afnemer binnen redelijke termijn te geschieden. Afnemer dient ofwel via iDeal ofwel via factuur aan leverancier te betalen.

 

  1. Annulering van de overeenkomst en aanpassen aantal deelnemers

 

5.1. Indien afnemer minimaal twee weken (14 dagen) voor aanvang van de geplande datum waarop het spel plaats zou vinden annuleert, vindt een volledige restitutie plaats van de gedane betaling aan leverancier behoudens de situatie vastgelegd in bepaling 5.3.

 

5.2. Indien afnemer minimaal 8 dagen voor aanvang van de geplande datum waarop het spel plaats zou vinden annuleert, is afnemer verplicht 50% van de totale overeenkomst te betalen aan leverancier behoudens de situatie vastgelegd in bepaling 5.3.

 

5.3. Indien de producten al door de leverancier zijn verzonden, is annulering door afnemer niet meer mogelijk en dient afnemer het volledige bedrag van de overeenkomst aan leverancier te voldoen. Dit geldt ongeacht bepaling 5.1 en 5.2.

 

5.4. Het is tot 8 dagen voor aanvang van de geplande datum van het spel mogelijk het aantal deelnemers aan te passen zonder dat daarvoor een geldelijke verplichting geldt. Na het verstrijken van de registratiedeadline 8 dagen voor aanvang van het spel zullen de vooraf afgesproken kosten in rekening worden gebracht.